Mensendieck Oudorp op Facebook
Oefentherapie mensendieck wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten.

Vergoedingen

In de meeste gevallen wordt de behandeling vergoed. Als een huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist oefentherapie Mensendieck adviseert, is een verwijsbrief nodig.

Je kunt je ook zonder tussenkomst van een arts aanmelden. Ik voer eerst een zorgvuldige screening uit om te kijken of je bij mij aan het juiste adres bent.

Ik ben aangesloten bij alle zorgverzekeraars, sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en ik ben lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Mensendieck.

"Oefentherapie Mensendieck vanuit de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het eigen risico."


Zorgverzekeraar

Oefentherapie Mensendieck wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. De wijze waarop je verzekerd bent, bepaalt hoeveel behandelingen je vergoed krijgt. Jongeren tot 18 jaar krijgen uit het basispakket per kalenderjaar 18 behandelingen oefentherapie Mensendieck vergoedt. Vanaf de 19e behandeling kan de therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Chronisch zieken krijgen de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21e behandeling wordt de therapie vanuit de basisverzekering betaald.