Vergoedingen

Psychosomatische oefentherapie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Dit gaat niet ten koste van het verplichte eigen risico. De wijze waarop je aanvullend verzekerd bent, bepaalt hoeveel behandelingen je vergoed krijgt. Bekijk hiervoor je eigen polis.

Met alle zorgverzekeraars heb ik contracten, behalve met zorgverzekeraar DSW, Stad Holland en InTwente Zorgverzekeraar.

Jongeren tot 18 jaar krijgen uit het basispakket per kalenderjaar 18 behandelingen psychomatische oefentherapie vergoed. Vanaf de 19e behandeling kan de therapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Mensen met een chronische indicatie krijgen de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Vanaf de 21e behandeling wordt de therapie vanuit de basisverzekering betaald.

Download hier de prijslijst.

Download hier de chronische lijst van aandoeningen 2019 (lijst van het ministerie VWS)

Verwijsbrief

Als een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist psychosomatische oefentherapie adviseert, is een verwijsbrief nodig.

Je kunt je ook zonder tussenkomst van een arts aanmelden. Daarvoor is geen verwijsbrief nodig. Ik voer eerst een screening uit om te kijken of je bij mij aan het juiste adres bent. Daarna volgt een intake, onderzoek en behandeling.

Zorgverzekeraars

Ik ben aangesloten bij alle zorgverzekeraars, sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ik ben lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Mensendieck.